Meny

Juridisk

Personvernerklæring

For Brevio AS er ditt personvern og din datasikkerhet av høy prioritet. Vi vil alltid behandle dine personopplysninger:

 • Med konfidensialitet
 • På riktig måte, i henhold til egne erklæringer
 • På lovlig vis, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om personvern og informasjonssikkerhet

Dokumenter som du har mottatt eller lastet opp i Brevio.com er din private informasjon og eiendom, og Brevio AS vil innenfor lovens rammer bare behandle denne informasjonen når det er du selv som har initiert behandlingen.

 1. Hvem er behandlignsansvarlig?

  Brevio AS vil behandle personopplysninger som følge av at brukeren benytter Brevio.com og vil ved all behandling av personopplysninger følge bestemmelsene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Behandlingsansvarlig er Brevio AS, Forskningsparken - Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

 2. Formålet med behandlingen?

  Formålet med behandling av personopplysninger i Brevio.com er å oppfylle de rettigheter og plikter som følger av avtalevilkårene for Brevio.com. Formålet er videre å administrere og videreutvikle tjenestene, å gjennomføre autentiseringsprosesser, diagnostisere problemer i Brevio og tilhørende systemer, å utvikle nye ideer og tjenester, samt å kommunisere med brukeren. Personopplysninger vil også kunne bli benyttet til å rette markedsføringshenvendelser til brukeren i henhold til avtalevilkårene og personopplysningslovens og markedsføringslovens bestemmelser.

  Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. For å kunne ta i bruk plattformen Brevio.com vil det av identifiseringsårsaker være nødvendig å oppgi navn, telefonnummer, kontortilhørighet og e-postadresse – samt verifisere identitet ved hjelp av BankID.

  Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Bruk av e-postadresser og telefonnummer til forsendelse av eksterne forespørsler til valgt kunde, samt ved utsendelse av nyhetsbrev.

  • Gi deg informasjon om oppdateringer og nye tjenester.

  • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Brevio AS skal få ytterligere informasjon om brukerne, for å administrere og forbedre nettsidene.

 3. Les hele
Hjelp?