Meny

Juridisk

Informasjonssikkerhet

På Brevio.com er ditt personvern og din datasikkerhet et av våre fokusområder. Vi vil alltid behandle dine personopplysninger:

 • Med konfidensialitet.
 • På riktig måte, i henhold til egne erklæringer.
 • På lovlig vis, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om personvern og informasjonssikkerhet.

Blant Sikkerhetsmekanismer kan vi nevne:

 • Regelmessig sikkerhetstesting av applikasjon
 • Kryptering av informasjon at rest og in transfer
 • Bruk av elektronisk-ID for sikker autentisering av alle våre brukere
 • Ansatte med lang erfaring med applikasjon- og informasjonssikkerhetsarbeid.
 • Datasentre som er akkreditert etter:
 • ISO 27001
 • SOC 1 and SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (Previously SAS 70 Type II)
 • PCI Level 1
 • FISMA Moderate
 • Sarbanes-Oxley (SOX)

Les mer om hvordan Brevio.com ivaretar ditt personvern i vår personvernerklæring.

Hjelp?